rs GB | de DE | RU | AL | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Pozovite prodaju: 381.37.806.144 
Zaposlenje

FORMULAR ZA PRIJAVUOvaj formular ne predstavlja usmeni ili pismeni dogovor sa kompanijom o zaposlenju. Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja postavljena ispod. Kompanija će Vašu prijavu tretirati strogo poverljivo.
I Lični podaciPrezime i ime:Pol:Datum rođenja:Mesto rođenja:Državljanstvo:Kućna adresa:E-mail adresa:Kućni broj telefona:Mobilni broj telefona:
II ObrazovanjeVrsta škole:Naziv škole:Oblast - polje:Datum upisa:Datum diplomiranja:Stručno zvanje (sprema):
III OstaloUkratko navesti bilo koje posebne kvalifikacije, koje nisu obuhvaćene prethodnim pitanjima, ili bilo koje bitne veštine, koje bi mogle biti korisne prilikom vrednovanja vaše prijave:Ovde možete upisati ono što Vi mislite da još treba dodati:
Ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u mojoj prijavi za posao u potpunosti istiniti i tačni. Razumem i prihvatam da moja prijava može biti odbijena ili moguće zaposlenje, nakon procesa selekcije, može biti otkazano ako sam bilo šta od traženih informacija prikrio, izostavio ili lažno prikazao.