rs GB | de DE | RU | AL | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Pozovite prodaju: 381.37.806.144 
Proizvodi: C.1 Štucne
C.1.110 - Štucna Ø110 x 55
C.1.118.SK - Štucna kvadratna Ø118
C.1.118D-PR - Štucna Ø118x80 sa ravnim poklopcem
C.1.118D-PS - Štucna Ø118x80 sa sfernim poklopcem
C.1.118K-PR - Štucna Ø118x55 sa ravnim poklopcem
C.1.118K-PS - Štucna Ø118x55 sa sfernim poklopcem
C.1.118S-PR - Štucna Ø118x60 sa ravnim poklopcem
C.1.118S-PS - Štucna Ø118x60 sa sfernim poklopcem
C.1.130 - Štucna Ø130 sa poklopcem
C.1.145 - Štucna Ø145 sa poklopcem
C.1.150 - Štucna Ø150 sa poklopcem
C.1.160 - Štucna Ø160 sa poklopcem
C.1.180 - Štucna Ø180 sa poklopcem
C.1.200 - Štucna Ø200 sa poklopcem
C.1.85 - Gasna štucna Ø85 sa poklopcem
C.1.85R-P - Reducir Ø85 sa poklopcem