rs RS | gb GB | DE | RU | AL |
BG | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | TR | UA |
  Obchodní oddelení: 381.37.806.144 
Výroba

Proces vytváření designu a zhotovení modelu výrobku na počítači ve vlastní projekční kanceláři  představuje počáteční fázi v realizaci finálního výrobku, na žádost trhu.

Po přijetí designu výrobku následuje fáze konstrukce nářádí a pomocného vybavení nutného k realizaci výrobku.    

Design, konstrukce a projekce technologie se vykonává v nejnovějších verzích CAD/CAM programu, zatímco zhotovení nářadí se provádí v soudobně vybavené nářad‘ovně, opatřené CNC přístroji, což maximálně zkracuje dobu mezi požadavky kupujících a odbytem výrobků na trh.

Základem technologického procesu ve výrobě je zpracování plechu plastickou deformací, a to: prorážením, prosekáváním, ohýbáním, hlubokým vytahováním a provlékáním.

Firma dosáhla mimořádných výsledků především v oblasti hlubokého vytahování při výrobě ventilačních vložek a komínových zděří, což umožnilo, že se na trhu objeví zděře s nejlepšími vestavnými vlastnostmi.

Velký počet excentrických a hydraulických lisů, které má společnost k dispozici, umožňuje sériovou výrobu a zásobení trhu danými výrobky v jakékoliv chvíli.

Výrobky zhotovené z vysoce kvalitního plechu, určeného k hlubokému vytahování, se na povrchu ochraňují postupem zinkování ve vlastním provozu pro povrchovou ochranu.

Tloušt’ka ochranné vrstvy je 12±2 µm a přísně se kontroluje na principu vzorku.

Základní surovinou pro získání finálního produktu je  0.4-1 mm tloustý plech s nízkým obsahem uhlíku, a 0.4,0.5 i 0.6 mm tloustý chromovaný plech. Chromovaný plech, který se obstarává od předních výrobců ze západní Evropy, slouží jako repromateriál pro výrobu ventilačních mřížek, stok a vanových dvířek, a vyznačuje se mimořádnou pevností a odolností vůči korozi.

U ventilačních mřížek a stok je třeba vyzvednout výjimečný design, což dává exteriéru estetickou ušlechtilost.

Výroba podléhá přísné kontrole jakosti, od surovin a repromateriálu, až  k dodání  finálního produktu.

Závěrečnou fází výrobního procesu činí balení a skladování výrobků.
Images: proizvodnja1.jpg

Images: proizvodnja2.jpg


Images: proizvodnja3.jpg

Images: proizvodnja4.jpg

Images: proizvodnja5.jpg

Images: proizvodnja6.jpg


Images: proizvodnja7.jpg

Images: proizvodnja8.jpg