rs RS | gb GB | DE | RU | AL |
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA |
  Отдел продажби: 381.37.806.144 
Производство

Началната фаза на реализация на финалната продукция, по искане на пазара, представлява процесът на компютърно дизайниране и изработка на модели на продуктите в собственото ни бюро.
След усвояването на дизайна на продукта, следва фазата на конструиране на инструментите необходими за реализиране на продукта.

Дизайнът, конструирането и проектирането на технологията се извършват в най-новите версии на програмите CAD/CAM, а изработката на инструментите става в съвременно оборудвани отделения, снабдени с CNC машини, което максимално съкращава времето между поръчката на купувача и пласмента на пазара.
Основният технологически процес в производството представлява обработка на ламарината чрез пластична деформация, при това: пробиване, сечене, огъване, дълбоко извличане и изтегляне.

Фирмата постигна изключителни резултати предимно в областта на дълбокото извличане, за нуждите за производство на свръзки, както класични, така и за котли, с което се предоставя възможност на пазаря да се появят свръзки с най-добри характеристики за тяхното вграждане.

Притежаваме ексцентър и многобройни хидравлични преси, с което е постигнато серийното производство и снабдяване на пазара с определена продукция във всеки момент.

Продукцията, изработена от висококачествена ламарина за дълбоко извличане се защитава повърхностно чрез поцинковане в собственния ни цех за повърхностна защита. Защитният слой е с дебелина от 12±2 µm и строго се контролира по принципа на мострата.

Основната суровина за получаване на финалния продукт представлява нисковъглеродна ламарина с дебелина 0.4-1 мм и хромирана ламарина с дебелина 0.4,0.5 и 0.6 мм. Хромираната ламарина, която набавяме от водещите западноевропейски производители е суровина за производството на вентилационни решетки, канализационни решетки и вратички за вани и се отличава с изключителна химическа устойчивост и устойчивост на корозия.

Специално трябва да се подчертае изключителният дизайн на различните видове решетки, които спомагат за естетическото облагородяване на инериора.

Целокупното производство подлежи на строго контролиране на качеството, започвайки от суровините и различните материали до доставянето на финалната продукция.

Заключителната фаза на производствения процес представлява опаковането и складирането на продукцията.
Images: proizvodnja1.jpg

Images: proizvodnja2.jpg


Images: proizvodnja3.jpg

Images: proizvodnja4.jpg

Images: proizvodnja5.jpg

Images: proizvodnja6.jpg


Images: proizvodnja7.jpg

Images: proizvodnja8.jpg