rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
Produktet

C = ftohtë të ulët të karbonit mbështjellë fletë çeliku, IN = inox, Al = alumin

h1

dimnjaci


ventilacija


sanitarije


spojnice

Images: C1stucne.gif

Images: Al1zidne_vent_resetke.gif

Images: IN1podne_resetke.gif

Images: C5stege.gif

C.1.118D-PR - Mbulesë oxhaku me kapak të rrafshët Ø118x55 Al.1.ZR - Grillë ventiluese e murit IN.1.1 - Grilla e dyshemesë 100X100/Ø90
C.5.1 - Shtrëngues (kanxhë) 25K
C.1.118D-PS - Mbulesë oxhaku me kapak sferik Ø118x80 Al.1.ZR-RP - Grillë ventiluese e murit me rregullator qarkullimi IN.1.2 - Grilla e dyshemesë 150X150/Ø130
C.5.2 - Shtrëngues (kanxhë) 50K
C.1.118K-PR - Mbulesë oxhaku me kapak të rrafshët Ø118x55

Images: Al2plafonske_vent_resetke.gif

IN.1.3 - Grilla e dyshemesë 150X150/Ø130
C.1.118K-PS - Mbulesë oxhaku me kapak sferik Ø118x60 Al.2.PR - Grillë ventiluese e tavanit IN.1.4 - Grilla e dyshemesë 150X150/Ø95
C.1.118S-PR - Mbulesë oxhaku me kapak të rrafshët Ø118x60 Al.2.PR-RP - Grillë ventiluese e tavanit me rregullator qarkullimi të ajrit IN.1.5 - Grilla e dyshemesë 200X200/Ø130

C.1.118S-PS - Mbulesë oxhaku me kapak sferik Ø118x60

Images: C3vent_resetke.gif

IN.1.6 - Grilla e dyshemesë 200X200/Ø130

 

C.1.130 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø130 C.3.1 - Mbulesë oxhaku me kapak ventilues Ø118x55 IN.1.7 - Grilla e dyshemesë 200X200/Ø95
C.1.145 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø145 C.3.2 - Mbulesë oxhaku me kapak ventilues Ø118x60 IN.1.8 - Grilla e dyshemesë 200X200/Ø160
C.1.150 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø150 C.3.3 - Mbulesë oxhaku me kapak ventilues Ø118x80

Images: IN2vratanca_kade.gif


C.1.160 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø160 C.3.4 - Grillë ventiluese me pjesën hyrëse 150x150/Ø100 IN.2.1 - Derëz për vaskë 150X150
C.1.180 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø180 C.3.5 - Grillë ventiluese me pjesën hyrëse 150x150/Ø110 IN.2.2 - Derëz për vaskë 200X200
C.1.200 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø200 C.3.6 - Grillë ventiluese me pjesën hyrëse 150x150/Ø125 IN.2.3 - Derëz për vaskë 200X150
C.1.85 - Mbulesë oxhaku me kapak Ø85 C.3.7 - Grillë ventiluese me rregullatorin e qarkullimit të ajrit 150x150 IN.2.4 - Derëz për vaskë 200X250
C.1.85R-P - Reducir me mbulesë r Ø85 C.3.8 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø100 – me pjesë hyrëse IN.2.5 - Derëz për vaskë 250X300

Images: C2vratanca.gif

C.3.9 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø110 – me pjesë hyrëse

IN.2.6 - Derëz për vaskë 250x250

C.2.1 - Derë oxhaku 120x180 C.3.10 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø125 – me pjesë hyrëse
C.2.2 - Derë oxhaku 160 x 280 C.3.11 - Grillë ventiluese gravituese 150X150 me rregullator qarkullimi të ajrit
C.2.3 - Derë oxhaku 130x260 C.3.12 - Grillë ventiluese gravituese 200X200
C.2.4 - Derë oxhaku e rrafshët 120x180

Images: C6klizne_resetke.gif


Images: C4dilat_rozete.gif

C.6.1 - Grillë rrëshqitëse me hapje spirale 125X215

C.4.1 - Rozeta zgjeruese 350x350/200

Images: IN3ventilacione_resetke.gif


C.4.2 - Rozeta zgjeruese 304x304/160 IN.3.1 - Grillë rrëshqitëse 125X215

IN.3.2 - Grillë rrëshqitëse qarkore 150X150


IN.3.3 - Grillë ventiluese katrore 150X150


IN.3.4 - Grillë ventiluese qarkore e dyfishtë 150X290

 

IN.3.5 - Grillë ventiluese kënddrejtë130X240

IN.3.6 - Grillë rrëshqitëse me hapje spirale 125X215


IN.3.7 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø100 – hyrje e plastifikuar / rrjeta Inox


IN.3.8 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø110 - hyrje e plastifikuar / rrjeta Inox


IN.3.9 - Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø125 hyrje e plastifikuar / rrjeta inox


IN.3.10 - Grillë ventiluese gravituese 150X150 – rregullator qarkullimi i plastifikuar / rrjeta inox


IN.3.11 - Grillë ventiluese gravituese me hyrje150X150/Ø100 – hyrja e galvanizuar / rrjeta inox

IN.3.12 - Grillë ventiluese gravituese me hyrje 150X150/Ø110 - hyrja e galvanizuar / rrjeta inox
IN.3.13 - Grillë ventiluese gravituese me hyrje 150X150/Ø125 - hyrja e galvanizuar / rrjeta inox
IN.3.14 - Grillë ventiluese gravituese 150X150 - rregullator qarkullimi i galvanizuar / rrjeta inox