rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
Prodhimtaria

Faza e parë për realizimin e prodhimit final, sipas kërkesës së tregut, është dizajnimi dhe punimi i modelit të tij në kompjuterët e zyreve projektuese.  

Pasi që aprovohet dizajni i produktit, vijon faza e konstruktimit të veglës përmes paisjeve të nevojshme.

Dizajni,konstruktimi dhe projektimi i veglave bëhet me verzionet më të reja të programit CAD/CAM, ndërsa punimi i veglës bëhet në punishten bashkkohore të paisur me maqinat CNC, të cilat shkurtojnë kohë maksimalisht mes kërkesës së blerësit dhe plasimit të prodhimit në treg.

Bazën e procesit teknologjik në prodhimtari e bën përpunimi i llamarinës me deformacion plastik siç është: shpimi,  prerja, lakimi, nxjerrja e thellë dhe përshkimi.

Ndërmarrja jonë, rezultate të jashtëzakonshme ka arritur sëpari në fushën e nxjerrjes së thellë për prodhimin e mbulesave të oxhakut, sikur atyre klasike poashtu edhe atyre të kazaneve, me të cilat është mundësuar dalja e mbulesave të oxhakut me karakteristikat më të mira në treg.

Posedojmë presa ekscentrike dhe hidraulike përmes të cilave mundësohet prodhimi serial dhe furnizimi i tregut me produktin e caktuar në çdo kohë.

Produket  e punuar nga llamarina me kvalitet të lartë me procesin e nxjerrjes së thellë, u mbrohet sipërfaqja me zink. Trashësia e shtresës mbrojtëse  është 12±2 µm dhe kontrollohet rreptësisht sipas modelit.

Lënda bazë e papërpunuar  që shfrytëzohet për fitimin e prodhimit final është llamarina me bazë karboni të ultë e trashësisë 0.4-1 mm, si dhe llamarina pro-kromatike me trashësinë 0.4,0.5 i 0.6 mm. Llamarina pro-kromatike, të cilën e sigurojmë nga prodhuesit evropian-perëndimor, është material që përdoret për prodhimin e grillave ventiluese, kulluesve të ujit dhe derëzave për vaskë. Karakterizohet me qëndrueshmëri kimike të lartë dhe rezistent ndaj korrozionit.

Veçanërisht duhet të theksojmë dizajnin e jashtëzakonshëm të grillave ventiluese dhe kullueseve të ujit, të cilat enterierit i japin një fisnikëri estetike.

I tërë prodhimi i shtrohet kontrollit të rreptë të kvalitetit, duke filluar prej materies, lëndës bazë dhe të përpunuar deri tek dërgesat e prodhimit final.

Faza përfundimtare e procesit të prodhimit e bën paketimi dhe vendosja e produkeve në depo.
Images: proizvodnja1.jpg

Images: proizvodnja2.jpg


Images: proizvodnja3.jpg

Images: proizvodnja4.jpg

Images: proizvodnja5.jpg

Images: proizvodnja6.jpg


Images: proizvodnja7.jpg

Images: proizvodnja8.jpg