rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
Al.2.PR Grillë ventiluese e tavanitPërdorimi:
Grilla e tavanit me llamelat që nuk lëvizin shërben për futjen dhe nxjerrjen e ajrit në sistemet e ventilimit, klimatizimit apo ngrohjes.
Grillat e tavanit vendosen në mur apo në tavane të ulta, në hapësira të mesme apo të mëdha (shtëpi mallrash, restaurante, sallë për konferenca etj.) ku gjinden numër i madh njerëzish.
Forma e grillave mundëson vendosjen e tyre të lehtë edhe në hapsirat më të vështira dhe njëkohësisht ofron kapacitet të lartë në qarkullimin e ajrit pa zhurmë dhe turbulencë. Lëvizja e ajrit është e mundësuar në 4 drejtime, që në këtë mënyrë vala e ajrit të përzihet më shpejt me ajrin mbrenda objektit.

Dimenzionet:
Në tabelë janë të paraqitura masat ndërtuese të grillave të tavanit:

Dimenzije

Sipas kërkesave të tregut kërkesave i ndërtojmë grillat e tavanit edhe jashta dimenzioneve të prezentuara në tabelë.

Prodhimi:
Grillat e tavanit janë të punuara nga alumini Al.6060, ndërsa profilet përmes procesit së nxjerrjes së ftoftë.

Mbrojtja e sipërfaqes:
Mbrojtja e sipërfaqes që i bëhet këtij produkti është:
- Anodimi: Përmes këtij procesi elektro-kimik alumini fiton mbrojtje të shkëlqyer Pjesët e anoduara fitojnë ndriçim të madh (>80%). Përmes anodimit fitohet masë mbrojtëse me trashësi 8-12μm i qëndrueshëm në intervalin e temperaturës -40ºC do +300ºC. Prodhimi standard bëhet në ngjyren natyrale të bardhë të aluminit(sipas kërkesës mundet edhe ngjyra tjera ).
- plastifikimi: Më mbështjellësin prej ngjyrës përfitohet mbrojtje e kvalitetshme e pjesëve të aluminit. Produkti fiton sipërfaqe të lëmuar dhe të shëndritshme (>80%). Me plastifikim arrihet masa mbrojtëse me trashësi 60-80 μm, i qëndrueshëm në intervaline e temperaturës prej -40ºC do +200ºC.
Prodhimi standard bëhet në ngjyrë të bardhë dhe kafe (sipas kërkesës mund të bëhet edhe në ngjyra tjera).

Metoda e instalimit:
Instalimi grillave të murit është i lehtë dhe i thjeshtë. Bëhet me vida nëpër vrimat e grillës, sipas projektit i cili është i parashikuar për objektin e caktuar.

Shënim:
I tërë procesi i prodhimit është i mbuluar nga një certifikatë AT-06086 / 0

Shembull i etiketës së produktit – grillë tavani–

Al.2.PR.AxB
Al – materiali i grillës është alumin
PR - plafonska rešetka (grille tavani)
AxB – masat ndërtuese të grillës (sipas tabelës)