rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
C.5.1 – Shtrëngues (kanxhë ) 25KPërdorimi:
Ky tip shtrënguesi dallohet me forcën dhe kompaktivitetin e jashtëzakonshëm. Për këtë arsye ka përdorim të gjërë gjatë bashkimit të tubave të gumës dhe atyre hidraulike në sistemin e frenimit.
Me zgjidhje konstruktive është mundësuar qasje e lehtë veglave përmes të cilave bëhet shtrëngimi i vidave , si dhe shpërndarja e balancuar e shtypjes së shtrëngimit nëpër gjith masën.

Prodhimi:
Shtrënguesi është i punuar nga llamarina e ndrydhur e ftofte në standardin EN-DC 04, AISI-G1008,GOST1050-08Y me trashësinë 1mm, dhe gjerësinë 15 mm

Mbrojtja e sipërfaqes:
Mbrojtja e sipërfaqes që përdoret te ky produkt është si më poshtë:
- galvanizimi me zink : nëpërmjet këtij procesi arrihet një mbrojtje e shkëlqyer anti-korrozion.Gjatë veshjes me zink fitohet një trashësi mbrojtëse prej 8 - 12μm, e qëndrueshme në temperaturë prej - 40ºC deri +300ºC

Shënim:
I tërë procesi i prodhimit është i mbuluar nga një certifikatë AT-06086 / 0