rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
IN.3.13 - Grillë ventiluese gravituese me hyrje 150X150/Ø125 - hyrja e zinkut / rrjeta inoxPërdorimi:

Ky model i grillave ventiluese përdoret në fundet e kanaleve ventiluese. Montohet në godina banimi, tregtare dhe në godina industriale jo shumë të mëdhaja. Lamellat janë të punuara nga kallaji me trashësi 0,3mm. Lamellat lëvizese hapen gjatë kohës kur ajri kalon nëpër grillë. Kur rrymimi i ajrit ndalon, lamellat mbyllen dhe ndalojnë rrymimin e ajrit në drejtim të kundërt. Përdoret për montim në muret e jashtme (fasadë).

Prodhimi:
Për punimin e kornizës përdoret llamarina e ndrydhur e ftoftë në standardin EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Y në trashësinë 0.5mm e cila më vonë fiton mbrojtje në sipërfaqe,
Lamellat janë të punuara nga llamarina llamarina rezistente ndaj ndryshkut,jo-magnetike, rezistente në acid, sipas standardit EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10, në trashësinë 0.3mm
Pjesa hyrëse është e punuar nga llamarina e ndrydhur e ftoftë në standardin EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Y në trashësinë 0.5 mm e cila më vonë fiton mbrojtje në sipërfaqe,

Mbrojtja e sipërfaqes :
Mbrojtja e sipërfaqes që përdoret te ky produkt është si më poshtë:
- galvanizimi me zink : nëpërmjet këtij procesi arrihet një mbrojtje e shkëlqyer anti-korrozion.Gjatë veshjes me zink fitohet një trashësi mbrojtëse prej 8 - 12μm, e qëndrueshme në temperaturë prej - 40ºC deri +300ºC

Metoda i instalimit:
Egzistojnë disa mundësi instalimi të kësaj grille:
1. Përmes hapjeve në trupin e grillës
2. Montimi në gyp
3. Montimi permes lloçit të çimentos apo ndonjë mjeti tjetër lidhes

Shënim:
I tërë procesi i prodhimit është i mbuluar nga një certifikatë AT-06086 / 0