rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
IN.3.7 – Grillë ventiluese gravituese 150X150/Ø100 – hyrje e plastifikuar / rrjeta InoxPërdorimi:

Ky model i grillave ventiluese përdoret në fundet e kanaleve ventiluese. Montohet në godina banimi, tregtare dhe në godina industriale jo shumë të mëdhaja. Lamellat janë të punuara nga kallaji me trashësi 0,3mm. Lamellat lëvizese hapen gjatë kohës kur ajri kalon nëpër grillë. Kur rrymimi i ajrit ndalon, lamellat mbyllen dhe ndalojnë rrymimin e ajrit në drejtim të kundërt. Përdoret për montim në muret e jashtme (fasadë).

Prodhimi:
Për punimin e kornizës përdoret llamarina e ndrydhur e ftoftë në standardin EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Y në trashësinë 0.5mm e cila më vonë fiton mbrojtje në sipërfaqe,
Lamellat janë të punuara nga llamarina llamarina rezistente ndaj ndryshkut,jo-magnetike, rezistente në acid, sipas standardit EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10, në trashësinë 0.3mm
Pjesa hyrëse është e punuar nga llamarina e ndrydhur e ftoftë në standardin EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Y në trashësinë 0.5 mm e cila më vonë fiton mbrojtje në sipërfaqe,

Mbrojtja e sipërfaqes :
Mbrojtja e sipërfaqes që zbatohet në këtë product është :
- plastifikimi gjatë veshjes me ngjyrë arrihet një mbrojtje e kvalitetshme e pjesëve metalike nga korrozioni. Produkti fiton një sipërfaqe të lëmuar dhe të shëndritshme (>80%). Me plastifikim fitohet trashësi mbrojtëse 60 - 80 μm, e qëndrueshme në temperaturë prej -40ºC deri +200ºC.
Produktet standarde bëhen në ngjyrë të bardhë dhe kafe (sipas kërkesës mund të bëhet edhe në ngjyra tjera)

Metoda i instalimit:
Egzistojnë disa mundësi instalimi të kësaj grille:
1. Përmes hapjeve në trupin e grillës
2. Montimi në gyp
3. Montimi permes lloçit të çimentos apo ndonjë mjeti tjetër lidhes

Shënim:
I tërë procesi i prodhimit është i mbuluar nga një certifikatë AT-06086 / 0