rs RS | gb GB | DE | RU | BG|
CZ | FR | rs GR | de HU | IT |
PL | RO | UA|
  Kontaktoni shitjen: 381.37.806.144 
C.2.1 – Derë oxhaku 120x180Përdorimi:
Dera e oxhakut 120x180 është pjesë e instalacionit për nxjerrjen e tymit. Derëza përdoret për mirëmbajtjen e oxhakut që të ketë siguri gjatë përdorimit.Sic është detyrë e oxhakut që përmes krijimit të rrymave të ajrit të sjellë sasinë e duhur në furrë dhe gazet t’i nxjerrë në atmosferë, derëza e oxhakut ka këto funksione:
- kontrollimi i oxhakut dhe kanaleve të tymit
- kontrollimi qarkullimit dhe presionit të tymit dhe gazit
- kontrollimi i kushteve kundër zjarrit
- mundëson kontrollimin vizual
- mundëson analizen e gazërave
- pastrimin, nxjerrjen dhe djegjen e blozës

Derëza posedon qëndrueshmëri në temperatura të larta duke ju falenderuar një paneli izolues pa përmbajtje azbesti, qëndrueshmëri ndaj blozës dhe korrozionit si dhe ndaj kondezimit.
Montimi i kornizës është i thjeshtë dhe i sigurtë. Në varësi nga dimenzionet e oxhakut mund të përdoret më së shumti për ndërtesa banimi, godina komerciale dhe industriale në njësitë e djegjes me fuqi më të ultë. .

Prodhimi :

Derëza e oxhakut është e ndërtuar nga fletë të holla të mbështjella llamarine të ftoftë të standardit EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Y në trashësinë 0.8 mm,

Mbrojtja e sipërfaqes:

Mbrojtja e sipërfaqes që përdoret te ky produkt është si më poshtë:
- galvanizimi me zink : nëpërmjet këtij procesi arrihet një mbrojtje e shkëlqyer anti-korrozion.Gjatë veshjes me zink fitohet një trashësi mbrojtëse prej 8 - 12μm, e qëndrueshme në temperaturë prej - 40ºC deri +300ºC
- plastifikimi : gjatë veshjes me ngjyrë arrihet një mbrojtje e kvalitetshme e pjesëve metalike nga korrozioni. Produkti fiton një sipërfaqe të lëmuar dhe të shëndritshme (>80%). Me plastifikim fitohet trashësi mbrojtëse 60 - 80 μm, e qëndrueshme në temperaturë prej -40ºC deri +200ºC.

Produktet standard bëhen në ngjyrë të bardhë dhe kafe, mundet edhe ngjyrë tjetër sipas kërkesës.

Metoda i instalimit:

Mënyra e rekomanduar e instalimit të derëzës është:
- montimi me lloç çimentoje ose me ndonjë lloj tjerër mjeti lidhëz.
Shënim:
I tërë procesi i prodhimit është i mbuluar nga një certifikatë AT-06086 / 0